E-learning: Innovatie in de behandeling van schizofrenie?

Innovatie in de behandeling van schizofrenie?

De nieuwe partiële dopamine agonisten brexpiprazol en cariprazine in detail bekeken.

De medicamenteuze behandeling van schizofrenie is complex. Vele beschikbare antipsychotica hebben een goede effectiviteit op de positieve symptomen van schizofrenie. Andere symptoom domeinen zoals cognitieve, negatieve en depressieve symptomen hebben ook grote invloed op het functioneren en welbevinden van de patiënt. De meeste antipsychotica hebben op deze laatste domeinen echter beperkte effectiviteit.

Daarnaast bestaan er grote verschillen in bijwerkingen tussen de antipsychotica op het gebied van bijvoorbeeld sedatie, activatie, bewegingsstoornissen, metabole stoornissen en hyperprolactinemie. Het veelvuldig voorkomen van bijwerkingen, maar ook cognitieve beperkingen en beperkt ziekte-inzicht kunnen bijdragen aan het vroegtijdig stoppen van medicamenteuze behandeling, hetgeen de kans op relapse vergroot. Individuele reacties op dosis en soort anti-psychoticum spelen een grote rol bij het maken van een keuze voor een antipsychoticum.

Het vinden van een optimale medicamenteuze behandeling voor een individuele patiënt die effectief is, de kwaliteit van leven positief beïnvloedt en gedurende langere termijn kan worden volgehouden, blijft daardoor vaak een lastig traject.

Er blijft behoefte bestaan aan nieuwe mogelijk-heden in de zoektocht naar deze optimale behandeling. Wat voegen de onlangs geregistreerde partiële dopamine agonisten brexpiprazol en cariprazine toe aan het huidige behandelarsenaal? 

Inloggen

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Cursusoverzicht