Partiële dopamine agonisten en serotonine antagonisten: hoe werkt het nu precies en wat kunnen we daar aan hebben?

Partiële dopamine agonisten en serotonine antagonisten: hoe werkt het nu precies en wat kunnen we daar aan hebben?

Dr. Rikus Knegtering
Psychiater, opleider en hoofd Lentis Research, Lentis, Groningen

Inleiding

Onlangs zijn twee nieuwe partiële dopamine agonisten geregistreerd in Europa voor de medicamenteuze behandeling van schizofrenie: brexpiprazol en cariprazine. Het werkingsmechanisme van deze middelen verschilt wezenlijk van de meeste antipsychotica waarvan de werking gebaseerd is op dopamine antagonisme. Hoe werken partiële dopamine agonisten eigenlijk op verschillende dopamine receptoren en met welk resultaat? En op welke andere neurotransmitters grijpen ze aan en met welk effect? In deze e-learning neemt Rikus Knegtering u op speelse wijze mee in deze beschouwing en bent u na afloop in staat te bepalen of deze middelen een toevoeging zouden kunnen zijn voor uw behandelarsenaal.

Werkwijze

De e-learning start met een training. Deze training bestaat uit een aantal interactieve video's, dit zijn video's waarin tussendoor vragen gesteld worden. Wanneer u deze afgerond heeft, sluit u de e-learning af met een eindtoets. Om accreditatie te kunnen aanvragen, dient u minimaal 70% van de vragen in de eindtoets goed te beantwoorden. Wanneer u een lagere score hebt, kunt u de eindtoets nog twee keer herkansen. U kunt de e-learning pauzeren en vervolgens hervatten waar u hebt gepauzeerd

Lessons allow teachers to assess students and provide slideshows with course content and/or questions.