A review of the role of dopamine-receptor partial agonists: what do they offer to patients?

A review of the role of dopamine-receptor partial agonists: what do they offer to patients?

Auteur

Professor Leslie Citrome, MD, MPH
Clinical Professor of Psychiatry and Behavioral Sciences, New York Medical College

Inleiding

Wat zeggen de tot nu toe beschikbare onderzoeksgegevens over deze partiële dopamine agonisten? Registratieonderzoek bevat meerdere korte termijn placebo gecontroleerde onderzoeken bij acute schizofrenie, relapse preventie onderzoek en mogelijk enkele vergelijkingen met andere beschikbare medicaties. We dienen ons te realiseren dat deze onderzoeken vaak zijn uitgevoerd bij strikt gedefinieerde patiënten populaties met schizofrenie. Bieden beschikbare en relevante instrumenten van evidence based medicine ons een opportuniteit om iets breder te kijken naar de mogelijke waarde voor de klinische praktijk? In deze e-learning bespreekt Leslie Citrome beschikbare data en zet ze voor u in een bredere context.

Werkwijze

De e-learning start met een training. Deze training bestaat uit een aantal interactieve video's, dit zijn video's waarin tussendoor vragen gesteld worden. Wanneer u deze afgerond heeft, sluit u de e-learning af met een eindtoets. Om accreditatie te kunnen aanvragen, dient u minimaal 70% van de vragen in de eindtoets goed te beantwoorden. Wanneer u een lagere score hebt, kunt u de eindtoets nog twee keer herkansen. U kunt de e-learning pauzeren en vervolgens hervatten waar u hebt gepauzeerd

Lessons allow teachers to assess students and provide slideshows with course content and/or questions.